วันที่ 30 เมษายน 2564 บ.คอมเทค ซิสเตมส์ จำกัด กลุ่มกระบี่กระบอง 72 พรรษา และกลุ่มพนักงานอมท. บริจากเสื้อกันฝน จำนวน 1,200 ตัว พร้อมหมวกคลุม จำนวน 600 ใบ เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนาม รับมอบโดย นายยงยุทธ ส่องรอบ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ ณ ห้องประชุมช่อม่วง ชั้น 5 อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/rg