วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ผู้แทน บริษัท เอสเอสเอสแอนด์พี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายจำกัด
นำโดยคุณพิรชัช ชนะพันธ์ Managing director  ได้บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อป้องกันการติดเชื้อโคโรน่า Covid-19 สำหรับเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับมอบโดย นายแพทย์เลอศักดิ์ ลีนะนิธิกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านทุติยภูมิและตติยภูมิ ณ อาคารบ้านคุณพุ่ม รพ.วชิระภูเก็ต. ทางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตขอขอบคุณทางผู้บริจาคเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ปรับปรุงเมื่อ 21 มิถุนายน 2021 เวลา 01:33:03

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/h7gt