1 มิถุนายน 2564 บริษัท หาดทิพย์ สาขาภูเก็ต นำโดย คุณคัมภีร์ มณีโลกย์ ผู้จัดการฝ่ายขาย ภาค 2 และ ผู้จัดการฝ่าย HORECA ส่งมอบกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์
📌 โค้ก จำนวน 7แพ็ค
📌 น้ำดื่ม น้ำทิพย์ จำนวน 50 แพ็ค
📌 เม็ดอมวู้ด 1 ลัง
📌 แท่นหัวใจ❤ ส่งกำลังใจ 1 ชุด
เพื่อส่งกำลังใจและความห่วงใยให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปฏิบัติงานต้านภัย covid-19
โดยมี นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมด้วย ทพญ.ปทมา ตันโชติกุล หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และ พว.สุนันท์ บุญนิธิ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ แผนกผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารบ้านคุณพุ่ม รพ.วชิระภูเก็ต
ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/4580