20 มกราคม 2564 บริษัท หาดทิพย์ จำกัด(มหาชน) โดย พลตรี พัชร รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีความยินดีมอบทุนแก่พนักงานเปลดีเด่นให้กับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ในโครงการ “กองทุนพนักงานเปลดีเด่น ประจำปี 2563″เป็นจำนวนเงิน 30,000บาท รับมอบโดย นพ.เลอศักดิ์ ลีนะนิธิกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านทุติยภูมิและตติยภูมิ ณ ห้องประชุมช่อม่วง อาคารบ้านคุณพุ่ม รพ.วชิระภูเก็ต

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/qgtf