วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 บริษัท ยู.อาร์. เคมีคอล จำกัด มอบเงินบริจาค 100,000บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ในโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 รับมอบโดยนายยงยุทธ ส่องรอบ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ ณ อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/yz5r