8 มี.ค.2564 บริษัท ซันแอนด์แซนด์ จำกัด บริจาค BSC Honie V เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 40 กรัม จำนวน 153 ชิ้น และชนิดหัวปั๊ม ขนาด 500 กรัม จำนวน 203 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid 19 โดยมี ทพญ.ปทมา ตันโชติกุล หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารบ้านคุณพุ่มรพ.วชิระภูเก็ต

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/07f