คุณละเมียด บุญสูง และครอบครัว บริจาคเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า ให้แก่หออภิบาลโรคหลอดเลือดสมอง โดยมี นพ.อาภาส นาโค อายุรแพทย์ระบบประสาทและสมอง พร้อมด้วย พว.อมรรัตน์ เดชทองคำ หัวหน้าหออภิบาลโรคหลอดเลือดสมอง และบุคลากร รพ.วชิระภูเก็ต เป็นตัวแทนรับมอบ

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/4ekm