26 มกราคม 2564 น.ส.สุมณฑา โก้สกุล มอบเงินบริจาคให้แก่ รพ.วชิระภูเก็ต จำนวน 500,000 บาท เพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับมอบโดย นายเฉลิมพงษ์ สุคนธผล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรภูเก็ต ณ อาคารคอซิมบี้ รพ.วชิระภูเก็ต