15 พฤษภาคม 2564 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะ ตรวจเยี่ยมเสริมพลังและการวางแผนจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 11