19 พฤษภาคม 2564 ดิ โอลด์ ภูเก็ต กะตะบีช รีสอร์ท บริจาคเครื่องช่วยหายใจให้แก่ รพ.วชิระภูเก็ต รับมอบโดย นายเฉลิมพงษ์ สุคนธผล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ณ ห้องนิทรรศการคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/o7vm