7 มิ.ย.2564 ดัชมิลล์ บริจาค Daily C จำนวน 9 ลังและ กาแฟมะพร้าว จำนวน 5 ลัง รวมมูลค่า 4,200 บาท ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปฏิบัติงานต้านภัย covid 19 โดยมี พว.สุนันท์ บุญนิธิพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ แผนกผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม เป็นตัวแทนรับมอบ