คุณ ปิยชัย เทพหัสดิน ณ อยุธยา พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน 10,000 บาท ให้กับงานกิจกรรมบำบัด เพื่อซื้ออุปกรณ์ฝึกและบำบัดผู้ป่วยที่รับบริการงานกิจกรรมบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู รพ.วชิระภูเก็ต โดยมี นส.จันทรกร แสงองค์ตันติกุล หัวหน้าแผนกกิจกรรมบำบัดเป็นผู้รับมอบ

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/91zs