คุณ ปิยชัย เทพหัสดิน ณ อยุธยา พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน 10,000 บาท ให้กับงานกายภาพบำบัด เพื่อซื้ออุปกรณ์ฝึกและบำบัดผู้ป่วยที่รับบริการงานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู รพ.วชิระภูเก็ต โดยมี น.ส.ชนิดา สัมพันธรัตน์ นักกายภาพบำบัดชำนาญการ เป็นผู้รับมอบ

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/948w