คุณเวนดิ์ สจ๊วต เบเกอร์ และครอบครัว บริจาคชุดของใช้สำหรับเด็ก ให้แก่ตึกสูติกรรมหลังคลอดรพ.วชิระภูเก็ต เพื่ออุทิศให้คุณพ่อขจรเกียรติ คงวณิชกิจเจริญ โดยมีพยาบาลและเจ้าหน้าที่ตึกสูติกรรมหลังคลอด เป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต