วันที่ 1 เมษายน 2564 คุณสมเกียรติ และคุณกวี งานทวี บริจาคเงินจำนวน 600,000 บาท เพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับมอบโดย แพทย์หญิงวิทิตา แจ้งเอี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม ณ อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/jlp3