วันที่ 18 มิถุนายน 2564 คุณยายสุรณี แซ่เอียบ และครอบครัวตั้งธีระสุนันท์ บริจาคเงินเพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน 75,000 บาท  และ บริจาคเงินให้แก่ หอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาทโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน 35,000 บาท รับมอบโดย นพ.เลอศักดิ์ ลีนะนิธิกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านทุติยภูมิและตติยภูมิ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ปรับปรุงเมื่อ 21 มิถุนายน 2021 เวลา 05:06:04

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/cq15