20 พฤษภาคม 2564 คุณจำเริญ แซ่ตัน และคุณปาณรัสมิ์ แซ่ตัน เป็นตัวแทนนำมอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (ร่วมสู้ภัยโควิด 19) รับมอบโดย แพทย์หญิงศุภลักษณ์ ละอองเพชร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ (ด้านบริการและวิชาการ) พร้อมด้วย พญ.บุษยา สันติศานติ์ หัวหน้าศูนย์ใจรักษ์ ณ ห้องประชุมช่อม่วง อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/zh17