25 ธันวาคม 2563 ครอบครัวขุนจันทร์ ธันวดี อารีรอบ และคณะเพื่อน บริจาคเตียงไฟฟ้าระบบ 3 กลไก สำหรับผู้ป่วยตึกศัลยกรรมชาย รับมอบโดย นางชฎาพร เขตนิมิต หัวหน้าตึกศัลยกรรมชาย ณ หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต