19 พฤษภาคม 2564 “คนภูเก็ต ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองโรงเรียนในเครือขจรเกียรติ” มอบเงินสนับสนุนเพื่อซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบ High Flow (Non Invasive) ให้กับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับมอบโดย นายเฉลิมพงษ์ สุคนธผล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ณ ห้องนิทรรศการคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/cm7t