ประกาศโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

                     ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคล
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕’๖๔ ไปแล้ว นั้น
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๖ แห่งประกาศรับสมัครฯ ฉบับดังกล่าว ดังมีรายชื่อตามเอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2021 เวลา 09:58:04

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/qzzt