ดาวน์โหลดใบสมัคร:
https://www.vachiraphuket.go.th/links/cbr5

Ref: https://www.vachiraphuket.go.th/links/1h5

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/1h5