ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ไปแล้ว นั้น  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๖ แห่งประกาศรับสมัครฯ ฉบับดังกล่าว ดังมีรายชื่อตามเอกสารแนบ

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/oza9