ประกาศโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/4jq1