ประกาศรับสมัครบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รายละเอียดตามเอกสารแนบ