ประกาศโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

คุณสมบัติ ตามประกาศโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

อัตราค่าจ้า 13,300 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 – 4 กุมภาพันธ์ 2565

สนใจสมัครด้วยตนเอง  ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารบ้านคุณพุ่ม

เวลาเช้า 08.30 น. – 12.00 น. เวลาบ่าย 13.00 น. – 16.30 น. ในวันเวลาราชการ

หมายเหตุ รายละเอียดตามประกาศฯ

ปรับปรุงเมื่อ 25 มกราคม 2022 เวลา 09:28:29

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/84xe