ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง)

  • ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ          2 อัตรา
  • ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก            หลายอัตรา
  • ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้  หลายอัตรา

ติดต่อสอบถาม กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

โทร 076-361234 ต่อ 6545 – 6546

Link https://www.vachiraphuket.go.th/links/21t1

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/21t1