งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (ศูนย์เปล)  รับสมัครพนักงานเปล  3 อัตรา

คุณสมบัติ

  1. เพศชาย
  2. การศึกษาตั้งแต่ ม.3
  3. อายุ 18 ปี ขึ้นไป
  4. สุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว
  5. มีใจรักด้านบริการ สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้

ลักษณะงาน

  1. บริการรับ-ส่ง ผู้ป่วยด้วยเปลนอน รถเข็นนั่ง
  2. ดูแล บำรุงรักษา ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

เอกสารประกอบการสมัคร 

  • สำเนาบัตรประจำตัวบัตรประชาชน
  • สำเนาวุฒิการศึกษา

ติดต่อยื่นใบสมัครได้ที่

             งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (ศูนย์เปล) ตรงข้ามห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.วชิระภูเก็ต ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

หมายเหตุ รับเฉพาะผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติงานศูนย์เปล รพ.วชิระภูเก็ต

https://www.vachiraphuket.go.th/links/j22z

ปรับปรุงเมื่อ 01 พฤษภาคม 2023 เวลา 09:58:31

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/j22z