ตามที่ มีมติ ครม.อนุมัติวันหยุดราชการวันที่ 31 ก.ค. 2566 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ขอขยายเวลาประกาศรับสมัครบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เป็น วันที่ 26 กรกฏาคม – 7 สิงหาคม 2566

เอกสารแนบ