เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุุขทั่วไป
ตำแหน่ง วิศวกรโยธา
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 – 7 พฤษภาคม 2564
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น5 อาคารบ้านคุณพุ่ม
ช่วงเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.
(สมัครได้ในวันเวลาราชการเท่านั้น)