ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ รพ.วชิระภูเก็ต

รับสมัครด่วน จพ.เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

ลักษณะงาน

  • งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
  • งานซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • งานสนับสนุนบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติ

  • เพศชาย
  • วุฒิ ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ (มีค่าล่วงเวลา)
  • สุขภาพร่างกาย แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรค
  • มีโอกาสบรรจุเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ติดต่อ/สอบถาม/สมัคร

งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โทร. 076-361234 ต่อ 1910, 1911

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/pm4k