ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครและเอกสารต่างๆ ตามที่คณะกรรมการ
คัดเลือกบุคคลฯ กำหนดที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ในวันและเวลาราชการ

ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

ดาวน์โหลด
ใบสมัคร-เอกสารการคัดเลือก

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/fdfs