ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/xyhe