ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/29g