ประกาศโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  จำนวน  1  อัตรา

กำหนดรับสมัคร วันที่ 7 -11 มีนาคม 2565