ประกาศโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก

ตำแหน่งที่รับสมัคร

ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน ๑ ตำแหน่ง

ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก ส่งใบสมัครและเอกสารต่างๆ ตามที่คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกฯกำหนด ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ในวันและเวลาราชการ โดยถือการประทัปตรารับหนังสือโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเป็นสำคัญ

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/6zo9