ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข  จำนวน 26 อัตรา

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 6 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

ตั้งแต่วันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ

ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.30 – 16.30 น.

ปรับปรุงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2022 เวลา 09:58:30

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/06b5