ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก วันอังคารที่ 24 ต.ค. 2566  เวลา 08.30 เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมดอกปีบ  ชั้น 5 อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/mj5n