ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ