ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/59dz