ประกาศโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งวิศวกรโยธา

สามารถตรวจสอบรายชื่อ วันเวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถฯ

ตามประกาศแนบท้าย

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

076-361234 ต่อ6545-6546