ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 17 – 21 พ.ค. 64 รายละเอียดตามประกาศ