ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ส่งใบสมัครและเอกสารต่างๆ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯกำหนด
ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ตั้งแต่วันที่ 23 – 31 สิงหาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ
โดยถือการประทับตรารับหนังสือโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเป็นสำคัญ

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/fp2o