ประกาศจังหวัดภูเก็ต

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 1

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

 

ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกส่งใบสมัครและเอกสารต่างๆ ตามที่กำหนดจำนวน 1 ชุด โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ส่งถึงโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ในวัน และเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/mcc2