ประกาศคณะกรรมการสรรหาคัดเลือก

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล

(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

 

 

ผู้ที่ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกส่งใบสมัครและเอกสารต่างๆตามที่คณะกรรมการคัดเลือกกำหนด

ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2564

โดยถือวันที่การลงรับหนังสือของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเป็นสำคัญ

 

กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล

076-361234 ต่อ 6545-6546

 

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/5cl2