ด้วยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่  12 – 19 ตุลาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/u8gt