ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/ald