ตามที่ได้มีประกาศโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ลงวันที่ 26 เมษายน 2564 เรื่องรับสมัครบุคคล
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จ้างด้วย เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ของ
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำแหน่ง เภสัชกร โดยได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้น เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564
และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน
เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นั้น

ทั้งนี้ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ยังไม่สามารถประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ได้ทัน จึงขอเลื่อนประการรายชื่อฯ เป็นวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ณ บอร์ดประชำสัมพันธ์

และบนเว็บไซด์ www.vachiraphuket.go.th

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/x29