ตามที่ได้มีประกาศโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ลงวันที่ 26 เมษายน 2564 เรื่องรับสมัครบุคคล
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง วิศวกรโยธา โดยได้ดำเนินการรับ
สมัครเสร็จสิ้น เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นั้น

ทั้งนี้ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ยังไม่สามารถประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ได้ทัน จึงขอเลื่อนประการรายชื่อฯ เป็นวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์

และบนเว็บไซด์ www.vachiraphuket.go.th

 

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/9x8