การประชุมหลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพกระทรวงสาธารณสุข จากกระทรวงสาธารณสุข

6 พฤษภาคม 2022|ปิดความเห็น บน การประชุมหลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพกระทรวงสาธารณสุข จากกระทรวงสาธารณสุข

มีประกันชีวิต แบบมีค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอก(OPD) ไม่ต้องสำรองจ่ายค่าบริการคลินิกนอกเวลาราชการ

2 พฤษภาคม 2022|ปิดความเห็น บน มีประกันชีวิต แบบมีค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอก(OPD) ไม่ต้องสำรองจ่ายค่าบริการคลินิกนอกเวลาราชการ

มีประกันชีวิต แบบมีค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอก(OPD) ใช้สิทธิได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย

2 พฤษภาคม 2022|ปิดความเห็น บน มีประกันชีวิต แบบมีค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอก(OPD) ใช้สิทธิได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย

คณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลอุดรธานี มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

22 เมษายน 2022|ปิดความเห็น บน คณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลอุดรธานี มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

รับมอบเงินจากการจัดคอนเสิร์ตการกุศล  SUMMER PICNIC BOUTIQUE CONCERT ครั้งที่ 3⁣ จำนวน 354,188.02 บาท

20 เมษายน 2022|ปิดความเห็น บน รับมอบเงินจากการจัดคอนเสิร์ตการกุศล  SUMMER PICNIC BOUTIQUE CONCERT ครั้งที่ 3⁣ จำนวน 354,188.02 บาท

น.พ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ เพื่อเสริมพลังเจ้าหน้าที่

16 เมษายน 2022|ปิดความเห็น บน น.พ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ เพื่อเสริมพลังเจ้าหน้าที่

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และบุคลากรทางการแพทย์ได้จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวในวันสงกรานต์

13 เมษายน 2022|ปิดความเห็น บน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และบุคลากรทางการแพทย์ได้จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวในวันสงกรานต์