ที่มา: https://multimedia.anamai.moph.go.th/video-knowledges/vdo20-5-risks-touch-point-in-resturant/

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/5v9t