#การพิมพ์ใบรับรองแพทย์ดิจิทัล

  1. เข้าแอพหมอพร้อม
  2. ไปที่เมนูใบรับรอง (หากไม่มีเมนูให้อับเดตแอพก่อน)
  3. ไปที่เมนูใบรับรองแพทย์ดิจิทัล
  4. เลือกรายการตรวจรักษาของท่าน
  5. กดดาวน์โหลด PDF

*** เอกสารผ่านการรับรองในระบบดิจิทัลแล้ว สามารถตรวจสอบได้ แต่หากต้องการประทับตราโรงพยาบาลเพิ่มเติม ให้ติดต่อที่ คลินิกอุ่นใจช่อง 9 หรือติดต่อที่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต หรือโรงพยาบาลที่ท่านไปใช้บริการ